Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Nieaktualny
Autor:

Finansowanie publicznych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dotacje z budżetu państwa oraz finansowanie zakładowych żłobków i klubów dziecięcych

Komentarz dotyczy zagadnienia finansowania publicznych (w szczególności gminnych) form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W publikacji przedstawiono zasady ubiegania się o dotacje celowe z budżetu państwa na ten cel. Zwrócono również uwagę na szczególne przypadki organizacji opieki przez jednostki sektora publicznego (zakładowe, w tym w szczególności uczelniane żłobki i kluby dziecięce).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?