Europejskie postępowanie spadkowe - rozporządzenie nr 650/2012 - OpenLEX

Kozłowski Marcin, Europejskie postępowanie spadkowe - rozporządzenie nr 650/2012

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Europejskie postępowanie spadkowe - rozporządzenie nr 650/2012

Niniejszy komentarz ma na celu omówienie zmian, jakie zostały wprowadzone w zakresie postępowania spadkowego w związku z wejściem w życie w dniu 17 sierpnia 2015 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Opracowanie przybliża zamierzenia przyświecające jej tworzeniu oraz stara się przedstawić te regulacje, które wpływają na polski porządek prawny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX