Ambroziewicz Maciej, Ergonomia w posługiwaniu się komputerową myszą

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ergonomia w posługiwaniu się komputerową myszą

Można powiedzieć, że jest to choroba z historią i prawdopodobnie z przyszłością. W dzisiejszych realiach mocno osadzona, nieomal modna, w niedobrym tego słowa znaczeniu. Jako o chorobie zawodowej zaczęto o niej mówić jeszcze przed II wojną światową. Wiele lat temu została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych, nosząc oficjalną nazwę „zespołu cieśni w obrębie nadgarstka”.

Krąg pracowników, których może dotknąć zespół cieśni, określano (i tak jest nadal) nader szeroko. Obejmował właściwie wszystkie osoby, które wykonywały czynności powodujące duże obciążenie dłoni oraz/bądź narażały je na systematyczne wstrząsy, wibracje czy drgania – niekoniecznie silne. Chodziło zarówno o zawody robotnicze, jak operator młota pneumatycznego czy świdra albo tkacz, jak i niektóre biurowe, jak maszynistka czy telegrafistka na poczcie.

Była to więc choroba tzw. niższych klas społecznych. Swego rodzaju nobilitacji dostąpiła wraz z rozpowszechnieniem pracy przy komputerze. Z czego wniosek, ż można się jej nabawić także w domu. Nieergonomiczne wykonywanie zwykłych czynności domowych w rodzaju sprzątania czy zmywania może doprowadzić do wystąpienia objawów zespołu cieśni nadgarstka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX