Rosa Agnieszka, Elektroniczne przesyłanie dokumentów - zaufany profil i nowoczesne platformy ePUAP

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 6 października 2016 r.
Autor:

Elektroniczne przesyłanie dokumentów - zaufany profil i nowoczesne platformy ePUAP

Każdy obywatel, który zechce skontaktować się z wybranym urzędem bez wychodzenia z domu i wysłać wniosek, formularz czy deklarację podatkową będzie mógł to uczynić za pomocą tzw. zaufanego profilu. Umożliwia on kontaktowanie się z urzędami i załatwianie spraw bez konieczności posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym. Profil zaufany będzie bezpłatny i powszechnie dostępny. Umożliwi kontakt w jednym miejscu w Internecie – na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - z urzędami miasta i gminy, ZUS, urzędem skarbowym i załatwienie sprawy w trybie postępowania administracyjnego. Rozwiązanie to ma także przedsiębiorcom ułatwić komunikowanie się z urzędami, z którymi stale współpracują.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX