Elektroniczna dokumentacja medyczna w ramach Systemu Informacji Medycznej - OpenLEX

Dończyk Mateusz, Elektroniczna dokumentacja medyczna w ramach Systemu Informacji Medycznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 23 sierpnia 2018 r.
Autor:

Elektroniczna dokumentacja medyczna w ramach Systemu Informacji Medycznej

1 stycznia 2018 r. w Polsce zacznie obowiązywać zasada prowadzenia przez podmioty lecznicze dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej. Zmiana ta będzie wywoływała spore skutki dla podmiotów leczniczych jak i samych pacjentów. Jednocześnie nadal trwają prace wdrożeniowe krajowego Systemu Informacji Medycznej oraz platformy P1, które będą zbiorem i przekaźnikiem danych dotyczących udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych, do którego włączone mają być podmioty lecznicze. Dzięki temu rozwiązaniu lekarz świadczący swoje usługi na rzecz pacjenta będzie mógł mieć dostęp do szerokiej informacji na temat zdrowia pacjenta, wskutek pozyskania informacji o zdarzeniach medycznych z centralnego systemu zasilanego informacjami od innych podmiotów leczniczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX