Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - obowiązki pracodawcy - OpenLEX

Tomaszewska Barbara, Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - obowiązki pracodawcy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor:

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - obowiązki pracodawcy

Jak pokazuje praktyka najczęściej egzekucja z wynagrodzenia za pracę dotyczy świadczenia pieniężnego, jakie uzyskuje pracownik z tytułu łączącego go stosunku pracy. Od dokonania zajęcia wynagrodzenia za pracę, a więc od momentu otrzymania wezwania od komornika, na pracodawcę zostają nałożone liczne obowiązki, w tym również obowiązki informacyjne. Pracodawcy, który nie dopełni swoich obowiązków związanych z egzekucją wynagrodzenia za pracę grożą określone prawem sankcje.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX