Cisowska-Sakrajda Ewa, Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 26 października 2012 r.
Autor:

Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych

Komentarz traktuje o zakresie przedmiotowym egzekucji uregulowanej w dziale II rozdziale 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, obejmującej wierzytelności z dwóch grup środków pieniężnych: po pierwsze – ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, po drugie zaś – z wkładów oszczędnościowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX