Egzekucja sądowa z wynagrodzenia za pracę - OpenLEX

Szymański Kamil, Egzekucja sądowa z wynagrodzenia za pracę

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 7 września 2016 r.
Autor:

Egzekucja sądowa z wynagrodzenia za pracę

Komentarz poświęcony jest kompleksowemu omówieniu jednego z częściej stosowanych sposobów egzekucji, jakim jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Autor kolejno omawia istotę egzekucji z wynagrodzenia za pracę, wskazuje rodzaje świadczeń podlegających egzekucji, zasady zajęcia wynagrodzenia za pracę, a także analizuje przepisy regulujące ochronę wynagrodzenia za pracę. Tekst szczegółowo opisuje zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę przez pracodawcę. Na przykładach omówione zostały granice dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz kwota wolna od potrąceń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX