Działania nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego wobec bankowych domów maklerskich - OpenLEX

Sokołowski Jacek, Działania nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego wobec bankowych domów maklerskich

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 stycznia 2016 r.
Autor:

Działania nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego wobec bankowych domów maklerskich

Komentarz prezentuje zagadnienie nadzoru KNF nad bankowymi domami maklerskimi. Komisja Nadzoru Finansowego jako centralny organ administracji rządowej powołana zgodnie z ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym sprawuje nadzór nad szeroko rozumianym rynkiem finansowym. W zakresie rynku kapitałowego mieści się rynek instrumentów finansowych będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, w rozumieniu aktów wydawanych przez organy i instytucje Unii Europejskiej. Kontroli i nadzorowi Komisji podlega podejmowanie i prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności maklerskiej zarówno przez odrębne domy maklerskie, jak i prowadzonej przez banki. Banki prowadzące działalność maklerską, jako podmioty mające status firm inwestycyjnych należą do kategorii podmiotów nadzorowanych przez KNF.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX