Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor:

Dotacje otrzymane przez bezrobotnych z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej - zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych

Środki z Funduszu Pracy przyznawane bezrobotnym jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2005 r., korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Zaniechanie poboru podatku dotyczy świadczeń wypłaconych w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Oprócz środków jednorazowej pomocy obejmuje również wypłaconą bezrobotnemu refundację kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej. W ramach komentarza omówiono ponadto konieczność złożenia korekty i wystąpienia o ewentualny zwrot nadpłaty podatku przez tych bezrobotnych, którzy otrzymane środki doliczyli do dochodów i wykazali w zeznaniu podatkowym. Można tu również znaleźć odniesienie do zmian w zakresie przedmiotowej pomocy bezrobotnym, jak również do nowej podstawy do zwolnienia od opodatkowania – wprowadzonych w 2005 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?