Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Dokumentowanie rozliczeń w VAT. Ewidencje VAT

Realia prawne zaistniałe po 1 maja 2004 r. zmusiły wielu podatników do zmiany sposobu ewidencjonowania na potrzeby VAT. Bardzo często, dla prawidłowego rejestrowania zdarzeń opodatkowanych konieczna była gruntowna przebudowa prowadzonych do tej pory rejestrów, a co za tym idzie systemów finansowo-księgowych. Nie zawsze jednak obowiązek wprowadzenia dodatkowych, bądź zmodyfikowania już prowadzonych, ewidencji na potrzeby VAT wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. W niektórych bowiem przypadkach, mimo iż ustawodawca nie nakazuje gromadzenia określonych danych w formie ewidencji, sam zakres informacji, które winny być w posiadaniu podatnika aby mógł on skorzystać z niektórych uprawnień wymusza na podatniku zaprowadzenie dodatkowych lub znaczne rozbudowanie wcześniej już prowadzonych, ewidencji. Niniejszy komentarz przybliża zagadnienia związane z tą problematyką.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?