Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - OpenLEX

Jakub Andrzej, Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2010 r.
Autor:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Z dniem 10 lipca 2004 r. pojawiła się w krajowym systemie prawa nowa forma rekompensaty kosztów zatrudniania młodocianych pracowników w postaci dofinansowania kosztów ich kształcenia, poniesionych przez zatrudniających ich pracodawców. Z założenia regulacja ta ma zapełnić istotną lukę, która powstała w systemie preferencji na rzecz pracodawców szkolących młodocianych pracowników, wskutek zniesienia ulgi uczniowskiej funkcjonującej w obszarze prawa podatkowego od ponad 30 lat, ostatnio zaś w oparciu o przepisy art. 27c ust. 1–16 u.p.d.o.f. i art. 53 ust. 1–14 u.z.p.d.o.f. – oba w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2004 r., oraz jeszcze przez pewien okres, mocą regulacji międzyczasowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX