Jackowski Szymon, Dochodzenie należności pieniężnych przez wspólnotę mieszkaniową

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 grudnia 2015 r.
Autor:

Dochodzenie należności pieniężnych przez wspólnotę mieszkaniową

Wspólnota mieszkaniowa, jako podmiot prawa cywilnego, wstępuje w różnego rodzaju stosunki prawne. Wzajemne zależności między wspólnotą a innymi podmiotami nie ograniczają się tylko do sfery kontaktów na linii wspólnota-właściciel lokalu. Dla prawidłowego funkcjonowania wspólnoty niezbędne jest również, aby wspólnota zawierała różnego rodzaju umowy z podmiotami zewnętrznymi. Dotyczyć to będzie tak sfery usług (np. usługi kominiarskie), jak i nabywania dóbr (np. nabycie materiałów na remont). Powstające zależności mogą prowadzić do występowania różnego rodzaju sporów, w tym o określone sumy pieniężne, których rozwiązanie może znajdować swoje rozstrzygnięcie nawet aż na drodze sądowej. Autor skoncentrował w komentarzu się na omówieniu procedury dochodzenia odszkodowania przez wspólnoty mieszkaniowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX