Liszewski Grzegorz, Dochody własne j.s.t. - opłaty lokalne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 9 września 2015 r.
Autor:

Dochody własne j.s.t. - opłaty lokalne

Opłatami lokalnymi nazywa się daniny, w odniesieniu do których organy stanowiące j.s.t. dysponują szczególnym władztwem, polegającym na możliwości kształtowania niektórych elementów konstrukcji daniny: stawek, zwolnień przedmiotowych, trybu płatności. Przykładami takich opłat są opłata targowa, miejscowa, uzdrowiskowa, od posiadania psów, planistyczna, adiacencka, za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX