Ostrowska Anna, Dochody budżetu j.s.t. z dotacji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 września 2016 r.
Autor:

Dochody budżetu j.s.t. z dotacji

Przepisy ustawy o finansach publicznych uwypukliły klasyczny podział dotacji na celowe, przedmiotowe oraz podmiotowe. Należy jednak wskazać, iż w strukturze dochodów j.s.t. występują wyłącznie dotacje celowe, pozostałe zaś rodzaje dotacji (przedmiotowa i podmiotowa) występują w budżetach j.s.t. i budżecie państwa po stronie wydatkowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX