Diagnosta laboratoryjny - uzyskiwanie tytułu specjalisty - OpenLEX

Sender Magdalena, Diagnosta laboratoryjny - uzyskiwanie tytułu specjalisty

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 11 listopada 2006 r.
Autor:

Diagnosta laboratoryjny - uzyskiwanie tytułu specjalisty

1.Prawo do uzyskania tytułu specjalisty

Zasady wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego określone zostały w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529 z późn. zm.; dalej jako: u.d.l.). Jedną z zasad wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego jest, wyrażona w art. 30 u.d.l., zasada pogłębiania i aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych. Zasada ta koresponduje z obowiązkiem diagnosty do postępowania zgodnego ze wskazaniami wiedzy zawodowej, która przecież ulega ciągłemu rozwojowi i zmianom (art. 21 u.d.l.). Stąd też ciągłe pogłębianie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności zawodowych stanowi obowiązek diagnosty laboratoryjnego. Z drugiej zaś strony –doskonalenie zawodowe jest prawem diagnosty.

Jak wynika z przywołanego już art. 30u.d.l. – prawo diagnosty do doskonalenia zawodowego realizuje się w szczególności poprzez możliwość uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Specjalizacja to szkolenie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX