Ziółkowski Paweł, Deklaracje PFRON

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor:

Deklaracje PFRON

Komentarz omawia zasady i tryb przekazywania do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych deklaracji wpłat na Fundusz oraz informacji o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych bądź działalności na rzecz takich osób. Obowiązki te dotyczą pracodawców zatrudniających co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. W załączeniu wzory deklaracji i informacji, objaśnienia oraz wyjaśnienie w sprawie teletransmisji danych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX