CIC Kancelaria, Czajka-Marchlewicz Bogna, Czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego od wpłynięcia tytułu wykonawczego do prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2021 r.
Autorzy:

Czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego od wpłynięcia tytułu wykonawczego do prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego

Administracyjne postępowanie egzekucyjne jest procesem, na który składa się szereg rozmaitych czynności organów egzekucyjnych. Wszystkie te czynności służą doprowadzeniu do wykonania lub zabezpieczeniu wykonania obowiązków ciążących na podmiotach, które uchylają się od dobrowolnego ich wykonania. Część czynności podejmowanych przez organy egzekucyjne ma charakter uniwersalny i dotyczy każdego wszczętego postępowania, natomiast część z nich ma charakter swoisty i zależy po pierwsze od tego, czy egzekucja dotyczy obowiązku o charakterze pieniężnym, czy też o charakterze niepieniężnym, po drugie zaś są one uzależnione od stosowanego w danej sytuacji środka egzekucyjnego. Niniejsza analiza ma na celu przedstawienie podstawowych czynności podejmowanych przez organy egzekucyjne w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX