Signerski Remigiusz, Czynności dowodowe oraz inne czynności w postępowaniu sprawdzającym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Czynności dowodowe oraz inne czynności w postępowaniu sprawdzającym

Organ ścigania nie powinien wykraczać poza cel postępowania sprawdzającego, jakim jest jedynie uprawdopodobnienie faktu popełnienia przestępstwa. Dlatego też ustawodawca zabronił przeprowadzania w nim pewnych czynności dowodowych charakterystycznych dla procesu karnego. Niemniej jednak w praktyce nie da się uniknąć konieczności pozyskania pewnego dowodu, który jest niezbędny do właściwej oceny przesłanek z art. 303 kpk. W razie ujawnienia negatywnej przesłanki procesowej czynności sprawdzające należy bezzwłocznie zakończyć, wydając decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa. Decyzja taka, nawet po uprawomocnieniu może być wzruszona z urzędu bądź na wniosek, w trybie określonym w regulaminie prokuratorskim.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX