Żurawski Kazimierz, Czynniki biologiczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Czynniki biologiczne

Czynniki biologiczne obecne w środowisku zawodowym mogą prowadzić do wystąpienia wielu niekorzystnych skutków zdrowotnych. W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych, pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe — ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki oraz prowadzi rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestr pracowników zatrudnionych przy takich pracach. W komentarzu przedstawiono m.in. klasyfikację szkodliwych czynników biologicznych oraz środki zapobiegawcze podejmowane przez pracodawcę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX