Tymiński Radosław, Czy organ samorządu zawodowego jest organem władzy publicznej w rozumieniu art. 278(1) kpc?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Czy organ samorządu zawodowego jest organem władzy publicznej w rozumieniu art. 278(1) kpc?

Przedmiotem komentarza jest wykładnia art. 2781 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c., a w szczególności sformułowania „organ władzy publicznej” .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX