Klisowska Izabela, Czasowe zaprzestanie działalności przez szpital według ustawy o działalności leczniczej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 maja 2017 r.
Autor:

Czasowe zaprzestanie działalności przez szpital według ustawy o działalności leczniczej

Niniejszy artykuł opisuje zagadnienie czasowego zaprzestania działalności przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Omówiono podstawy prawne tej procedury oraz wskazano podmioty w niej uczestniczące. Przedstawiono także sankcje za zaprzestanie działalności bez zachowania właściwego trybu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX