Culepa Michał, Choroba pracowników naukowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 20 stycznia 2012 r.
Autor:

Choroba pracowników naukowych

Naukowcy, pracownicy naukowi – to jedna z tych grup zawodowych, która posiada swoje odrębne regulacje prawne, wynikające z ich szczególnego statusu i rodzaju wykonywanej pracy. Na tę grupę zawodową składa się kilka odrębnych kategorii osób zatrudnionych, w zależności od miejsca wykonywania pracy naukowej – nauczyciele akademiccy, profesorowie PAN, pracownicy jednostek badawczo-rozwojowych. Komentarz omawia szczegółowo kwestie związane z chorobą tych pracowników, uprawnienia i obowiązki jakie im przysługują.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX