Charakterystyka hipoteki przymusowej - OpenLEX

Borszowski Paweł, Rutkowski Bogdan, Charakterystyka hipoteki przymusowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autorzy:

Charakterystyka hipoteki przymusowej

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu hipoteki przymusowej zabezpieczającej zobowiązania podatkowe. Autorzy przedstawiają w nim zakres podmiotów uprawnionych, na rzecz których hipoteka przymusowa może być ustanowiona, prawa majątkowe, na których hipoteka może być ustanowiona, sposób powstania i zasady wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX