Charakter prawny umowy o zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej - OpenLEX

Paszkowska Małgorzata, Charakter prawny umowy o zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2011 r.
Autor:

Charakter prawny umowy o zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej

Komentarz przedstawia charakter prawny umowy o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej (ale także można w nim znaleźć odniesienia do umowy cywilnej zawieranej z kierownikiem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą). Opisano podmioty mogące być stronami tej umowy, jej zakres przedmiotowy a także zasady rozwiązywania umowy o zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX