Wyrwińska Karolina, Charakter prawny i skutki braku więzi członkowskiej w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Charakter prawny i skutki braku więzi członkowskiej w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

Więź członkowska, o której mowa w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych stanowi normatywną przesłankę członkostwa w spółdzielczej kasie. W konsekwencji – nie wystarczy stwierdzić, że osoba fizyczna nie połączona z pozostałymi członkami spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej „więzią o charakterze zawodowym lub organizacyjnym” nie powinna zostać przyjęta w poczet członków spółdzielni. Konieczna wydaje się analiza charakteru prawnego tej więzi, a także wskazanie skutków prawnych początkowego braku albo ustania więzi członkowskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX