Wrzecionek Rafał, Charakter czynności dokonywanych przez konsula RP przy zastosowaniu przepisów prawa notarialnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Charakter czynności dokonywanych przez konsula RP przy zastosowaniu przepisów prawa notarialnego

Czynność notarialna może być dokonana nie tylko osobiście przez notariusza (co jest oczywiście zasadą), lecz niekiedy również przez inne uprawione podmioty do tego uprawnione przez ustawodawcę. Podmiotem dokonującym czynności notarialnych jest konsul Rzeczypospolitej Polskiej, którego czynność będzie przedmiotem poniższych rozważań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX