Kamińska Agata, Brak podstaw do zwolnienia pracownika służby cywilnej, mianowanego urzędnika państwowego, nauczyciela mianowanego po osiągnięciu wieku emerytalnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 września 2017 r.
Autor:

Brak podstaw do zwolnienia pracownika służby cywilnej, mianowanego urzędnika państwowego, nauczyciela mianowanego po osiągnięciu wieku emerytalnego

Pracownika służby cywilnej, urzędnika państwowego mianowanego czy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania nie można zwolnić po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wiek pracownika nie może stanowić okoliczności uzasadniającej wypowiedzenie umowy. Wyeliminowanie przepisów, które nakazywały albo dopuszczały taką możliwość ma ten skutek, iż brak jest właściwie grup zawodowych, które wbrew własnej woli nie mogłyby kontynuować zatrudnienia po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wyjątkiem są mianowani nauczyciele akademiccy, których stosunek pracy wygasa ze względu na osiągnięty wiek 67 lat.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX