Błędy popełniane przez organy podczas wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - OpenLEX

Kosieradzka-Federczyk Agata, Błędy popełniane przez organy podczas wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Nieaktualny
Autor:

Błędy popełniane przez organy podczas wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja środowiskowa jest jedną z pierwszych decyzji wydawanych w procesie inwestycyjnym. Właściwe przygotowanie rozstrzygnięcia wymaga znajomości specjalistycznych zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz zasad odnoszących się do postępowania administracyjnego. Opracowanie skupia się na najistotniejszych błędach popełnianych przez organy wydające decyzje, wynikających z orzecznictwa sądów administracyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX