Paszkowska Małgorzata, BHP w podmiotach leczniczych i ogólne obowiązki pracodawcy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

BHP w podmiotach leczniczych i ogólne obowiązki pracodawcy

Fundamentalnym obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W podmiotach leczniczych obowiązują dwie generalne grupy przepisów bhp: powszechne i specyficzne, i każdej z nich musi przestrzegać zarządzający podmiotem leczniczym. Przedmiotem analizy jest przybliżenie wybranych i uregulowanych w kodeksie pracy powszechnych obowiązków pracodawcy-podmiotu leczniczego w zakresie bhp. Analiza przedstawia również rodzaje źródeł prawa w zakresie bhp.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX