Wawszczak Łukasz, BHP w masarni

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

BHP w masarni

Oprócz ogólnych przepisów BHP obejmujących wszystkie zakłady pracy istnieją również szczegółowe wymagania dotyczące bezpośrednio tylko niektórych branż. Tak też jest w przypadku zakładów przetwórstwa mięsa – dodatkowe wymagania określono w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa. Takie podejście ustawodawcy możemy tłumaczyć wynikającymi ze specyfiki branży zagrożeniami biologicznymi oraz łatwości z jaką może dojść do uszkodzenia ciała w procesie obróbki mechanicznej mięsa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX