Wroński Jerzy, Bezpieczny i higieniczny proces pracy przy obsłudze spalinowej pilarki łańcuchowej do drewna

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Bezpieczny i higieniczny proces pracy przy obsłudze spalinowej pilarki łańcuchowej do drewna

Komentarz charakteryzuje wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze spalinowej pilarki łańcuchowej do drewna. Ze względu na występujące przy jej obsłudze zagrożenia oraz wykonywanie pracy w różnych warunkach terenowych i pogodowych, prace przy pilarce zaliczane są do szczególnie niebezpiecznych. Poza warunkami organizacji pracy przy spalinowych pilarkach łańcuchowych, w komentarzu przedstawiono wymagania dotyczące operatorów pilarek oraz obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w omawianej dziedzinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX