Badanie sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych - OpenLEX

Maciejewska Izabela, Badanie sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 20 czerwca 2017 r.
Autor:

Badanie sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych

Badania sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych, z uwagi na charakter realizowanych przez nie zadań, rozległą strukturę organizacyjną oraz szczególne zasady rachunkowości finansowej i budżetowej obowiązujące te jednostki, stawiają przed biegłymi rewidentami nowe wyzwania, których realizacja wymaga zapoznania się z regulacjami prawnymi dotyczącymi działalności JSFP oraz zaprojektowania i przeprowadzenia procedur badania odpowiednich do stwierdzonych ryzyk zniekształcenia sprawozdania finansowego i poziomu zaufania do prawidłowości działania kontroli wewnętrznych. Niniejszy komentarz poświęcony jest praktycznym zagadnieniom związanym ze specyfiką badania sprawozdań finansowych JSFP, takim jak problemy natury legislacyjnej związane z badaniem sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zawartość opinii i raportu z badania sprawozdań finansowych, przestrzeganie przepisów prawa oraz kontrola wewnętrzna i ryzyka zniekształcenia sprawozdań finansowych w różnych typach JSFP.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX