Lenczowska - Soboń Katarzyna, Badania lekarskie kandydatów na sędziów i ławników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 10 grudnia 2014 r.
Autor:

Badania lekarskie kandydatów na sędziów i ławników

Artykuł omawia problematykę przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na sędziów i ławników. Wskazano kwalifikacje lekarzy wykonujących takie badania oraz rodzaje przeprowadzanych badań. Opisano także zasady prowadzenia badań psychologicznych sędziów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX