Krywan Tomasz, Aporty a VAT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Aporty a VAT

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe. Spośród wymienionych trzech rodzajów aportów skutki na gruncie VAT wywołuje jedynie wnoszenie aportów rzeczowych. Stanowić ono może dostawę towarów (jeśli przedmiotem aportu są towary w rozumieniu VAT) lub świadczenie usług (w pozostałych przypadkach, chodzi przykładowo o wnoszone w ramach aportu prawa autorskie, licencje czy patenty). W niniejszym komentarzu Autor omówił konsekwencje, jakie wywołuje na gruncie VAT wniesienie aportu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX