Zimna Tamara, „Ustawa 203” - odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę legislacyjną

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2011 r.
Autor:

„Ustawa 203” - odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę legislacyjną

Artykuł dotyczy odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę legislacyjną spowodowaną wydaniem tzw. „ustawy 203” (ustawa, wprowadzając przepis gwarantujący podwyżki płac w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, spowodowała poważne zadłużenie placówek służby zdrowia). W komentarzu przedstawiono rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny sporu o to, kto jest odpowiedzialny za wynikłe z ustawy zadłużenie i kto ma ostatecznie zapłacić za ustawowe podwyżki pracowników SP ZOZ-ów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX