Barczak-Oplustil Agnieszka, „Kredyt” oraz „gwarancja kredytowa” jako przedmiot czynności wykonawczej z art. 297 kodeksu karnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

„Kredyt” oraz „gwarancja kredytowa” jako przedmiot czynności wykonawczej z art. 297 kodeksu karnego

Komentarz rozstrzyga wątpliwości związane ściśle z zagadnieniem wykładni znamion typów czynów zabronionych, które wyrażone są przez pojęcia z języka prawnego, mające równocześnie swoje znaczenie na gruncie języka potocznego. W tym przypadku sprowadza się to do odpowiedzi na pytanie, czy prawo karne jako np. „kredyt” traktuje tylko te instytucje, które przez to pojęcie rozumie prawo bankowe, czy też nadaje temu pojęciu swoje „własne” zaczerpnięte z języka potocznego znaczenie. Autor dokonuje wykładni znamienia "kredyt" w myśl kodeksu karnego oraz wyjaśnia kontrowersje związane z wykładnią znamienia „gwarancja kredytowa”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX