Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz - OpenLEX

Ferek Agnieszka, Fredrych Marta, Grabiec Mateusz, Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz

Pozostałe
Opublikowano: LexisNexis 2014
Autorzy:
Rodzaj: komentarz

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz

Komentarze

Ferek Agnieszka, Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz