Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. Komentarz - OpenLEX

Antoniak-Tęskna Patrycja, Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. Komentarz

Pozostałe
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:
Rodzaj: komentarz

Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. Komentarz

Komentarze

Antoniak-Tęskna Patrycja, Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. Komentarz