Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz - OpenLEX

Rogalski Maciej (red.), Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz

Pozostałe
Opublikowano: WKP 2022
Autorzy:
Rodzaj: komentarz

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz

Strona redakcyjna

Stan prawny na 15 stycznia 2022 r.

Recenzent: Dr hab. Piotr Sowiński, prof. UR

Wydawca: Monika Pawłowska

Redaktor prowadzący: Joanna Tchorek

Opracowanie redakcyjne: Joanna Ośka

Projekt okładek serii: Wojtek Janikowski, Przemek Dębowski

Poszczególne artykuły opracowali:

Andrzej Kiełtyka: art. 17–31, art. 39–53

Joanna Paśkiewicz: art. 57–88, 103–113, 117–121, przepisy wprowadzające art. 1–14

Maciej Rogalski: art. 1–8, art. 32–38, art. 89–102a

Andrzej Ważny: art. 9–16, art. 54–56a, art. 114–116c

© Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2022

ISBN 978-83-8246-987-5

2. wydanie

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Dział Praw Autorskich

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

tel. 728 313 462

e-mail: PL-ksiazki@wolterskluwer.com

księgarnia internetowa www.profinfo.pl

Wykaz skrótów

Źródła prawa

d.k.p.s.w.
ustawa z 20.05.1971 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 12, poz. 116 ze zm.)
Konstytucja RP
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
k.k.