Olesiak Jarosław, Pajor Łukasz, Zwrot wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu poboru płatniczego a nienależne pobranie podatku. Glosa do wyroku NSA z dnia 30 czerwca 2014 r., II FSK 1784/12

Glosy
Opublikowano: Glosa 2019/3/105-111
Autorzy:
Rodzaj: glosa

Zwrot wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu poboru płatniczego a nienależne pobranie podatku. Glosa do wyroku NSA z dnia 30 czerwca 2014 r., II FSK 1784/12

Glosowane orzeczenie dotyczy zwrotu wynagrodzenia płatnika z tytułu poboru płatniczego w razie powstania nadpłaty podatkowej. Zastosowanie przez płatnika obniżonej stawki podatkowej przy dokonywaniu potrącenia podatku było w stanie sprawy uzależnione od posiadania ważnego certyfikatu rezydencji podatkowej podatnika. Nieprzedłożenie certyfikatu nie dawało płatnikowi podstawy do przyjęcia stawki obniżonej, co oznacza, że pobranie podatku na zasadach ogólnych wyczerpywało znamiona prawidłowego i zgodnego z prawem poboru. W tej sytuacji wynagrodzenie płatnika było w pełni należne i nie zachodziły przesłanki do jego zwrotu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX