Małysa-Ptak Katarzyna, Zwrot kosztów powrotu do kraju. Glosa do wyroku SN z dnia 15 października 2015 r., II CSK 836/14

Glosy
Opublikowano: PS 2016/7-8/171-181
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Zwrot kosztów powrotu do kraju. Glosa do wyroku SN z dnia 15 października 2015 r., II CSK 836/14

Skarb Państwa nie jest zobowiązany do zwrotu marszałkowi województwa poniesionych przez niego kosztów zapewnienia klientom niewypłacalnego organizatora turystyki powrotu do kraju na podstawie art. 49 ust. 6 ustawy z 13.11.2008 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w razie niewystarczającej sumy gwarancyjnej, wynikającej z umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, przewidzianej dla pokrycia tych kosztów (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. o usługach turystycznych ).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX