Kos Rafał, Związanie następcy singularnego zapisem na sąd polubowny oparte na procesowej kwalifikacji zapisu. Glosa do postanowienia SN z dnia 7 listopada 2013 r., V CSK 545/12

Glosy
Opublikowano: Glosa 2021/4/75-83
Autor:
Rodzaj: glosa

Związanie następcy singularnego zapisem na sąd polubowny oparte na procesowej kwalifikacji zapisu. Glosa do postanowienia SN z dnia 7 listopada 2013 r., V CSK 545/12

kryt.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX