Kozaczuk Marek, Zleceniobiorca jako podatnik akcyzy. Glosa do wyroku NSA z dnia 21 listopada 2000 r., III SA 2001/99

Glosy
Opublikowano: PP 2001/8/29-32
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Zleceniobiorca jako podatnik akcyzy. Glosa do wyroku NSA z dnia 21 listopada 2000 r., III SA 2001/99

1. Glosowany wyrok zasługuje na uwagę przede wszystkim dlatego, że w jego uzasadnieniu sąd zawarł rozważania na temat przedmiotu opodatkowania podatkiem akcyzowym. Podstawowa teza uzasadnienia wyroku (odpowiedzi na pytanie, czy wykonywana przez podatnika czynność podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, poszukiwać należy w ustawie o VAT, a nie w treści aktów wykonawczych) harmonizuje z prezentowanym w orzecznictwie NSA poglądem, iż podatkowi akcyzowemu podlega nie wyrób akcyzowy, lecz czynności podatnika związane z tym wyrobem. Z punktu widzenia obowiązku podatkowego wyrób akcyzowy jest neutralny do czasu połączenia z podmiotem akcyzy i dopiero czynności podmiotu w stosunku do wyrobu rodzą ten obowiązek (por. uzasadnienie uchwały składu 7 sędziów NSA z 20 kwietnia 1998 r., sygn. akt FPS 3/98, ONSA 1998/3/76).

Przepis § 6 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z 12 maja 1993 r. w sprawie podatku akcyzowego, stanowiący, że "w przypadku gdy podmiot gospodarczy zleca wykonanie wyrobu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX