Badura Ewelina, Zgodność z prawem Unii Europejskiej wymogu uzyskania zezwolenia na wielokrotny, krótkoterminowy wynajem lokalu mieszkalnego. Glosa do wyroku TS z dnia 22 września 2020 r., C-724/18 i C-727/18

Glosy
Opublikowano: EPS 2021/3/31-36
Autor:
Rodzaj: glosa

Zgodność z prawem Unii Europejskiej wymogu uzyskania zezwolenia na wielokrotny, krótkoterminowy wynajem lokalu mieszkalnego. Glosa do wyroku TS z dnia 22 września 2020 r., C-724/18 i C-727/18

Artykuł porusza problematykę zgodności z prawem Unii Europejskiej wymogu uzyskania zezwolenia na wielokrotny, krótkoterminowy wynajem lokalu mieszkalnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX