Jasiakiewicz Tomasz, Zgoda małżonka na dokonywanie czynności określonego rodzaju w sferze zarządu majątkiem wspólnym. Glosa do wyroku SN z dnia 5 marca 2019 r., II CSK 43/18

Glosy
Opublikowano: OSP 2022/2/14
Autor:
Rodzaj: glosa

Zgoda małżonka na dokonywanie czynności określonego rodzaju w sferze zarządu majątkiem wspólnym. Glosa do wyroku SN z dnia 5 marca 2019 r., II CSK 43/18

glosa krytyczna

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX