Drozdowicz Krzysztof, Zdolność sądowa redaktora naczelnego w postępowaniu o nakazanie opublikowania sprostowania prasowego. Glosa do uchwały SN z dnia 22 czerwca 2017 r., III CZP 8/17

Glosy
Opublikowano: PPC 2018/4/530-538
Autor:
Rodzaj: glosa

Zdolność sądowa redaktora naczelnego w postępowaniu o nakazanie opublikowania sprostowania prasowego. Glosa do uchwały SN z dnia 22 czerwca 2017 r., III CZP 8/17

Słowa kluczowe: redaktor naczelny, zdolność sądowa, sprostowanie prasowe

Sprawa będąca przedmiotem niniejszej glosy została zainicjowana na skutek pytania prawnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie: „Czy powstanie obowiązku opublikowania sprostowania uregulowanego w art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe oraz procesową legitymację bierną w sprawach wnoszonych na podstawie art. 39tej ustawy należy łączyć z podmiotowym statusem redaktora naczelnego w stosunkach dotyczących kierowania redakcją czy też z podmiotowością osoby fizycznej powołanej na stanowisko redaktora naczelnego?”, które powstało w trakcie rozpoznawania apelacji od wyroku uwzględniającego powództwo o nakazanie opublikowania sprostowania, w którym strona powodowa zaprzeczyła wypowiedzeniu na łamach jednego z tygodników słów: „Niestety, czasem mężczyźni uważają, że ich żony powinny być jak piwo w lodówce, zawsze gotowe do konsumpcji”. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, że powództwo o opublikowanie sprostowania, o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX