Glosy
Opublikowano: Glosa 2012/2/43-48
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Zdolność sądowa jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi. Glosa do wyroku SN z dnia 12 marca 2009 r., V CSK 366/08

Sąd Najwyższy (dalej jako SN) w wyroku stwierdził, że placówki niepubliczne, utworzone na podstawie art. 82 ustawy o systemie oświaty , nie mają zdolności sądowej. Autorka aprobuje tezę wyroku i porusza dwie kwestie: klasyfikuje jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, które mają zdolność prawną i sądową oraz określa relację zdolności sądowej do zdolności prawnej tych jednostek.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?