Glosy
Opublikowano: OSP 2019/11/105
Autor:

Zdolność procesowa a zdolność postulacyjna. Glosa do uchwały SN z dnia 26 lutego 2015 r., III CZP 102/14

Słowa kluczowe: postępowanie cywilne, zdolność procesowa strony z zaburzeniami psychicznymi, zdolność postulacyjna strony z zaburzeniami psychicznymi, udzielenie pełnomocnictwa procesowego przez osobę z zaburzeniami psychicznymi

I. Sąd Najwyższy (SN), udzielając odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w kwestii: „Czy stan zdrowia strony, u której stwierdzono chorobę psychiczną i upośledzenie umysłowe, uzasadnia badanie przez sąd z urzędu ewentualnej nieważności oświadczenia tej strony o ustanowieniu pełnomocnika procesowego, skutkującej nieważnością postępowania z powodu nienależytego umocowania pełnomocnika (art. 379 pkt 2 k.p.c.)?”, podjął uchwałę, że „Osoba z zaburzeniami psychicznymi, mająca zdolność procesową, może udzielić pełnomocnictwa procesowego”.

Teza glosowanej uchwały oraz jej uzasadnienie są trafne. Sąd Najwyższy, analizując wskazane zagadnienie, odwołał się nie tylko do zdolności procesowej, lecz także do zdolności postulacyjnej. W ramach...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację