Kos Rafał, Zbycie praw objętych sporem w toku postępowania arbitrażowego. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 30 września 2020 r., VII AGa 2119/18

Glosy
Opublikowano: PPC 2022/2/372-386
Autor:
Rodzaj: glosa

Zbycie praw objętych sporem w toku postępowania arbitrażowego. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 30 września 2020 r., VII AGa 2119/18

glosa krytyczna

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX